Saturday, 16 May 2015

Tutup Mata Pada Kesalahan Kecil, Puji Kebaikan

Teks: Wan Rohani Wan Ismail

Kajian menunjukkan masalah tingkah laku anak-anak berkait rapat dengan cara ibu bapa atau guru berinteraksi dengan anak-anak.
.

Sebagai ibu bapa, ada masa buntu apakah tindakan yang wajar untuk memberikan tindak balas terhadap tingkah laku anak-anak. Pada masa itulah Teknik Nabi memainkan peranan dalam memilih tindakan yang betul.

Apabila mula menggunakan teknik ini, ibubapa kurang beban emosi. Anak-anak juga kurang mengalami kecederaan emosi. Bercakap dengan tenang, tutup mata pada kesalahan dan puji kebaikan anak-anak walaupun kecil.
.

Anak-anak yang bank emosi mereka penuh dengan pujian dan kata-kata dorongan menjadi anak yang lebih matang dan tinggi self-estim.

No comments:

Post a Comment